ừ thì sẽ đợi trăm năm réo

cố làm tấm thân kéo theo vần

có điệu kí ức lần khân

có cả quá vãng (bội phần dở ương!)

hiện tại tâm thì thấy nghìn hướng

mở ra mình tinh tướng bở hơi

tai, miệng ngậm bụm lửa, cời

miệng chân tình chạy bưng thời (tìm nhau!)

người đâu vô tội vạ đau đáu

ầm ỉ bức bách tráo ngợm/ người

bắt bẻ luôn cả giọng cười

lấy bình tỉnh lại mất mười đời sau

nghe có tiếng hư vô đổ tháo

vọng lại hỏi “mày náu ở đâu?

.. tao là ai? đã thấy câu

ai đời (đàn khảy tai trâu!) mà chờ."

nghe, ý tưởng dậy liền phải bớ

“ma/ quỉ bây cắc cớ làm gì..."

cầm gậy gộc huơ- cấp kì

trời đất thánh thần trơ lì thằng tôi

ơ - đời có chuyện nằm bức bối

thì cũng có thúc hối dây mơ

(rễ má nối!) chạy dật dờ

tôi không thật lại bất ngờ cư tang

việc đùng phát dao thọc lút cán

ruột gan bung nằm ngán áo cơm

trần truồng căng bụng hờm hờm

lịch sử chữ nghĩa đỏ om giống dòng

giờ đây chả khó khăn bắt bóng

đổ mồ hôi hột nóng thiên thu

trên bàn thiêng khúc ca trù

đẫm năm/ tháng dưới tay thù còn nguyên

bận bịu đẩy ra khơi từng chuyến

tàu, chờ phút quyến luyến hát hò

lũ bọ cánh cứng gọi đò

treo đốt xương hàm giở trò tụng kinh

tự xoay (trở!) lấy thơ cải chính

đòi nửa cơ đồ tính xây mồ

dựng mả, từng cái như hồ

ối còng lưng do cốt thồ tai ương!

...