Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ Du Tử Lê - Nhạc: Vi Tran - Tiếng hát: Thanh Phong