Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ Du Tử Lê - Nhạc Nhân Chơn - Lương Chính Lý hòa âm