Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê, Nhạc: Phan Nguyên Anh, Ca sĩ: Diễm Liên