Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ Du Tử Lê - Nhạc: Mai Trường - Ca Sĩ:Thanh Thế - Guitar: Lê Huy