Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê - Nhạc: Hoàng Thanh Tâm - Trình bày: Tuấn Anh