Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê - Nhạc: Đăng Khánh - Trình bày: Tuấn Ngọc