Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê - Nhac: Đăng Khánh