Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ Du Tử Lê Nhạc: Phạm Đình Chương. Ca sĩ: Vũ Khanh