Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê, Ngâm thơ: Bích Thuận