Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê, Phổ nhạc: Hoàng Song Nhy, Ca sĩ: Mai Khanh