Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê, Nhạc: Hoàng Thanh Tâm, Tiếng hát: Thái Châu