Tiếng Việt
Du Tử Lê
Đoạn ghi gởi Lê Thánh Thư cám ơn nhận sách