Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê. Nhạc: Từ Công Phụng, Ca sĩ: Vũ Khanh