Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê-Nhạc: Chơn Nhân-Hoà Âm: Lương Chính Lý