Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ Du Tử Lê - Nhạc Phạm Anh Dũng - Xuân Thanh hát - Huỳnh Nhật Tân hòa âm