Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê - Nhạc: Hòng Thanh Tâm