Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê - Nhạc: Phan Vân Hùng - Hoà Âm: Bảo Chân