TIỂU SỬ DU TỬ LÊ

Tên thật: Lê Cự Phách.
Bút hiệu: Du Tử Lê, Hồ Huấn Cao...
Ngày và nơi sanh: 10 tháng 11 năm 1942
Tại làng Vân Lâm, huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
Hiện cư ngụ tại Garden Grove, USA...

Xem Thêm
GIỮA CHÚNG TA

Thư từ, bài vở xin gửi về: dutule@dutule.com
Quý độc giả muốn mua sách và tranh DuTuLe,
liên lạc: phanhanhtuyen@gmail.com
Hoặc thư về: 9431 Catherine Ave. Garden Grove,
CA 92841. USA
Ở Việt Nam liên lạc với cô Sóc 0903604722

Xem thêm
LIÊN KẾT