TÁC PHẨM DU TỬ LÊ ĐÃ XUẤT BẢN

(Tính đến ngày 07 Tháng 10, 2019 - Ngày nhà thơ Du Tử Lê qua đời)


01. Thơ Du Tử Lê, thơ. Tác giả xuất bản, 1965. (hết)

02. Tình khúc tháng mười một, thơ. Nhân Văn xb, 1965. (hết)

03. Năm sắc diện, năm định mệnh, ký sự nhận định. Tao Đàn xb, 1965. (hết)

04. Tay gõ cửa đời, thơ. Nguyễn đình Vượng xb, 1967. (hết)

05. Chung cuộc, tập truyện, viết chung với Thảo Trường. Trình Bày xb, 1969. (hết)

06. Mắt thù, truyện dài. Văn Uyển xb, 1969. (hết)

07. Ngửa mặt, truyện dài. Đại Ngã xb, 1969. (hết)

08. Vốn liếng một đời, truyện dài. Đại Ngã xb, 1969. (hết)

09. Qua hình bóng khác, truyện dài. Khai Phóng xb, 1970. (hết)

10. Mùa thu hoa cúc, truyện thiếu nhi. Mây Hồng xb, 1971. (hết)

11. Sân trường mắt biếc, truyện thiếu nhi. Mây Hồng xb, 1971. (hết)

12. Chú cuội buồn, truyện thiếu nhi. Mây Hồng xb, 1971. (hết)

13. Hoa phượng vàng, truyện thiếu nhi. Mây Hồng xb, 1971. (hết)

14. Mắt lệ cho người, truyện dài. Sống Mới xb, 1972. (hết)

15. Ở một đời riêng, truyện dài. Tân Văn xb, 1972. (hết)

16. Thơ Du Tử Lê (1967-1972,) thơ. Gìn Vàng Giữ Ngọc xb, 1972. (Hết)

(Giải thưởng văn chương toàn quốc, bộ môn thơ, 1973) Tái bản tại Hoa Kỳ, 1984 (Hết)

17. Lục bát Du Tử Lê, thơ. Con Đuông (Cần Thơ), XB, 1973 . (Tuyệt Bản)

18. Mùa hoa móng tay, tập truyện. Tân Văn xb, 1973. (hết)

19. Với nhau, một ngày nào, truyện dài. Ngạn Ngữ xb, 1974. (25 MK.)

20. Đời mãi ở phương đông, thơ. Gìn Vàng Giữ Ngọc xb, 1974. (hết)

21. Một chỗ cuối sông tương, truyện dài. Mây Hồng xb, 1975. (hết)

22. Tan theo ngày nắng vội, tập truyện. Tủ sách Vh Nhân Chứng xb, 1984. (hết)

23. Thơ tình, thơ. Tủ sách Vh Nhân Chứng xb. In lần thứ 4 1987. (hết)

24. Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, thơ. Tủ sách Vh Nhân chứng tái bản 1989. (Hết)

25. Đi với về, cũng một nghĩa như nhau, thơ. Tủ sách Vh Nhân Chứng tái bản 1994. (Hết)

26. Du Tử Lê, Tác giả & tác phẩm #1, nhiều tác giả. Đời xb, 1992. (Hết)

27. Tôi với người, chung một trái tim, truyện vừa. Thiên Nga xb, 1992. (Hết)

28. Chấm dứt luân hồi: em bước ra, thơ. Tủ sách Vh Nhân Chứng xb, 1993. (Hết)

29. Nhìn nhau chợt thấy ra sông núi, thơ. Tủ sách Vh Nhân Chứng xb, 1994. (Hết)

30. Em và, Mẹ và, Tôi là một nhé, tùy bút. Tủ sách Vh Nhân Chứng xb, 1994. (Hết)

31. Chỗ một đời em vẫn để, dành, tùy bút. Tủ sách VH Nhân Chứng xb, 1995. (Hết)

32. Sông núi người thơm nỗi nhớ nhà, thơ. Tủ sách Vh Nhân Chứng, xb, 1996. (Hết)

33. Chỉ như mặt khác tấm gương soi, thơ. Tủ sách Vh Nhân Chứng, xb, 1997 (Hết)

34. Du Tử Lê, Tác giả & tác phẩm # 2, nhiều tác giả. Tủ sách Vh Nhân Chứng, xb, 1997. (Hết)

35. Tiếng kêu nào/ bên kia thời tiết, tập truyện. Tủ sách Vh Nhân Chứng, xb, 1997. (Hết)

36. K. Khúc của Lê, tuyển tập thơ phổ nhạc. Thân hữu DTL Hoa Thịnh Đốn, xb, 1998. (Hết)

37. Du Tử Lê, Tác giả & tác phẩm # 3, nhiều tác giả. Tủ sách Vh Nhân Chứng xb, 1998. (Hết)

38. Hoa nào tin quả đắng đến không ngờ!!!, thơ. Tủ sách Vh Nhân Chứng xb, 1999. (Hết)

39. Tôi, ấu thơ và, mẹ, tùy bút. HT Productions xb, 2000. (15 Mỹ Kim) (Hết)

40. Vì em, tôi đã làm sa di, thơ thiền tính. Tống Châu, Canada xb, 2001. (Hết)

41. Du Tử Lê, Tác giả & tác phẩm, # 4, nhiều tác giả. HT Productions xb, 2002. (Hết)

42. Mẹ về biển đông, thơ. HT productions xb, 2002. (Hết)

43. Toàn tập thơ Du Tử Lê I (1964-1975,) thơ. HT Productions xb, 2002. (Hết)
(Gồm tất cả những thi phẩm được ấn hành tại Việt Nam. Gần 400 trang.)

44. Người nhón gót, thả điều chưa nói hết, tùy bút. HT Productions xb, 2002. (Hết)

45. Qua môi em: tôi thở biết bao đời, thơ thiền tính tập 2. HT Productions xb, 2004. (Hết)

46. Tuyển Tập Thơ Tình Du Tử Lê (1956-1975) Nhà xuất bản Văn Nghệ Việt Nam (Hết)

47. Giờ điểm danh cuối cùng, của những cậu học trò trên sáu mươi tuổi, tùy bút. HT productions xb, 2006. (Hết)

48. (Nếu cần,) hãy cho bài thơ một tên gọi!?!, thơ. HT Productions xb, 2006.

49. Toàn tập thơ Du Tử Lê II (1975-1993,) thơ. HT Productions xb, 2007.
(Gồm 5 thi phẩm được ấn hành tại Hoa Kỳ. 500 trang.) (25 MK)

50. Du Tử Lê / 50, nhiều tác giả: Tư liệu, nhận định, đời thường DTL. Hội VHKHVN/ Houston, TX, Xb. 2007,
(Vinh danh 50 năm thơ Du Tử Lê.) (Hết)

51. Mất hay còn, chưa hẳn khác nhau đâu!?! (thơ thiền tính tập 3). HT Productions. (Hết)
(Với 23 bức tranh minh hoạ của họa sĩ Đinh Cường .) HT Productions xb, 2008. (Hết)

52. Lại chuyện vãn, (lần này, ít thôi,) với bệnh ung thư. thơ. HT Productions xb. 2008.

53. Năm chữ du tử lê và, 9 bài thơ, mới. HT Productions, 2009..
(với 31 tranh minh họa của hoạ sĩ Đinh Cường)

54. Giữ đời cho nhau - Tùy Bút (minh họa Nguyễn Đình Thuần). HT Productions. tháng 9-2010. (Hết)

55. Trên ngọn tình sầu - Tùy Bút - (minh họa Duy Thanh). HT Productions. tháng 9-2011. (Hết)

56. Xương, thịt đời sau, máu rất buồn - Tùy Bút - HT Productions, tháng 6- 2012. (Hết)

57. Biệt Khúc - Thơ - HT Productions, tháng 2- 2013. (Hết)

58. Toàn tập thơ thiền tính và, những bài thiền tính khác. HT Productions, tháng 8 -2013. (Hết).

59. Tuyển tập thơ Du Tử Lê. 1957-2013. Khổ lớn, Hard cover, 550 trang. Nhà xuất bản Người Việt Books & Amazon. Tháng 11-2013. (28 Mỹ Kim)

60. Giỏ hoa thời mới lớn, Tuyển tập thơ. Khổ lớn. Giấy đặc biệt. Phụ bản màu, tranh Lê Thiết Cương. Hội Nhà Văn & Liên Việt Books XB.
Tháng 2-2014

61. Tôi với người, chung một trái tim, Tuyển tập Thơ, Văn, Nhạc (phổ thơ), Họa. Nhà XB Sống & Amazon, tháng 9-2014

62. Phác họa toàn cảnh sinh hoạt 20 năm VHNT miền Nam, Cuốn 1. Nhà XB Người Việt Books & Amazon, tháng 12-2014. (32 MK)

63. Lục bát yêu thương / Du Tử Lê. Khổ lớn, dày trên 200 trang. Nhà XB Sống & Amazon, Tháng 3-2015.

64. Với nhau, một ngày nào, truyện dài tái bản, Khổ lớn, dày trên 300 trang. HT Productions & Amazon XB - tháng 3-2015. (25 MK)

65- Sơ lược 40 năm VHNT Việt (1975-2015). Quyển 1. Khổ lớn, dày trên 700 trang. HT Productions & Amazon XB - Tháng 4-2015. (33MK)

66- Sơ lược 40 năm VHNT Việt (1975-2015). Quyển 2. Khổ lớn, dày 544 trang. HT Productions & Amazon XB - Tháng 5-2015. (29 MK)

67- Tuyển tập thơ Du Tử Lê 1957-2015. Khổ lớn. 715 trang. HT Productions & Amazon XB - Tháng 9-2015. (29 MK)

68- Du Tử Lê, tùy bút tuyển chọn. Liên Việt xuất bản, ngoài những bản thường còn có 73 bản đặc biệt.

69- Phác họa toàn cảnh sinh hoạt VHNT miền Nam 20 năm (1954-1975. Quyển 2. Dầy 614 trang. HT Productions & Amazon XB - Tháng 1-2016.(29 MK)
70- Chỉ Nhớ Người Thôi Đủ Hết Đời, Tùy Bút, HT productions & Amazon XB - 2016 (25 MK)
71- Khi Gối Đầu Lên Ngực Em, Tùy Bút, HT productions & Amazon XB - 2016 (25 MK)

72- Tuyển tập thơ “Khúc Thụy Du”, Phanbooks Saigon, XB, tháng 6-2018.
73- Tuyển tập thơ “Trên Ngọn Tình Sầu”, Saigonbooks Saigon, XB tháng 7-2018.
74- Giữ Đời Cho nhau, II, Tuyển tập Tùy Bút, khổ lớn, Phanbooks, Saigon, XB tháng 8-2018.

75- Chúng ta, những con đường, thơ, Phanbooks, Saigon, XB 2019.
76- Em cho tôi mãi nhé: Ấu thơ mình (tuyển tập thơ 2016-2019) HT Productions & Văn Học Press, XB, 04-2019.
77- Tùy bút cuối cùng của Du Tử Lê, Phanbooks, Saigon, XB 2019

78- Toàn tập thơ Du Tử Lê, cuốn 1, HT Productions, XB, 04-2021
79- Toàn tập thơ Du Tử Lê, cuốn 2, HT Productions, XB, 04-2021
80- Toàn tập thơ Du Tử Lê, cuốn 3, HT Productions, XB, 04-2021
81- Toàn tập thơ Du Tử Lê, cuốn 4, HT Productions, XB, 04-2021
82- Phác hoạ toàn cảnh  sinh hoạt VHNT miền Nam 20 năm, 1954-1975, cuốn 3, HT Productions XB, 2022

Những sách đã được tái bản tại VN:

   -Trường khúc “Mẹ Về Biển Đông”, (in lần thứ ba), Hội Nhà Văn VN, Hà Nội, XB tháng 6-2017.
   -Truyện dài “Với Nhau, Một Ngày Nào”, (in lần thứ ba), Saigon Books, Saigon, XB tháng 7-2018.


*Muốn có sách Du Tử Lê xin liên lạc: phanhanhtuyen@gmail.com

Hoặc thư về: Phan Hạnh Tuyền

9431 Catherine Ave,
Garden Grove, CA 92841 - USA


*Ở Việt Nam, xin liên lạc với Cô Sóc 0903604722Du Tử Lê Thơ Toàn Tập/ Trọn bộ 4 tập, trên 2000 trang
Cơ sở HT Productions cùng với công ty Amazon đã ấn hành Tuyển tập tùy bút “Chỉ nhớ người thôi, đủ hết đời” của nhà thơ Du Tử Lê.
Trường hợp muốn có chữ ký tác giả để lưu niệm, ở Việt Nam, xin liên lạc với Cô Sóc, tel.: 090-360-4722. Ngoài Việt Nam, xin liên lạc với Ms. Phan Hạnh Tuyền, Email:phanhanhtuyen@gmail.com
Ở lần tái bản này, ngoài phần hiệu đính, cơ sở HT Productions còn có phần hình ảnh trên dưới 50 tác giả được đề cập trong sách.
TÁC GIẢ
(Xem: 17086)
Ông là một nhà văn nổi tiếng của miền Nam.
(Xem: 12294)
Từ hồi nào giờ, giới sinh hoạt văn học, nghệ thuật thường tập trung tại thủ đô hay những thành phố lớn. Chọn lựa mặc nhiên này, cũng được ghi nhận tại Saigòn, thời điểm từ 1954 tới 1975.
(Xem: 19027)
Với cá nhân tôi, tác giả tập truyện “Thần Tháp Rùa, nhà văn Vũ Khắc Khoan là một trong những nhà văn lớn của 20 năm văn học miền Nam;
(Xem: 9200)
Để khuây khỏa nỗi buồn của cảnh đời tỵ nạn, nhạc sĩ Đan Thọ đã học cách hòa âm nhạc bằng máy computer.
(Xem: 8367)
Mới đây, có người hỏi tôi, nếu không có “mắt xanh” Mai Thảo, liệu hôm nay chúng ta có Dương Nghiễm Mậu?
(Xem: 630)
Nói một cách dễ hiểu hơn, thơ ông phù hợp với kích cỡ tôi, kích cỡ tâm hồn tôi, phù hợp với khả năng lãnh nhận, thu vào của tôi, và trong con mắt thẩm mỹ tôi,
(Xem: 1008)
Chúng tôi quen anh vào cuối năm 1972.
(Xem: 1196)
Anh chưa đến hay anh không đến?!
(Xem: 22499)
Giờ đây tất cả mọi danh xưng: Nhà văn. Thi sĩ. Đại thi hào. Thi bá…với con, với mẹ, với gia đình nhỏ của mình đều vô nghĩa. 3 chữ DU-TỬ-LÊ chả có mảy may giá trị, nếu nó không đứng sau cụm từ “Người đã thoát bệnh ung thư”.
(Xem: 14038)
Nấu cơm là công việc duy nhất trong ngày có liên quan đến cộng đồng gia đình, mà, gần đây Bố đã được miễn, vì cả nhà cứ bị ăn cơm sống hoài.
(Xem: 19200)
Tình Sầu Du Tử Lê - Thơ: Du Tử Lê - Nhạc: Phạm Duy - Tiếng hát: Thái Thanh
(Xem: 7917)
Nhưng, khi em về nhà ngày hôm nay, thì bố của em, đã không còn.
(Xem: 8831)
Thơ Du Tử Lê, nhạc: Trần Duy Đức
(Xem: 8512)
Thời gian vừa qua, nhà thơ Du Tử Lê có nhận trả lời phỏng vấn hai đài truyền hình ở miền nam Cali là SET/TV và V-Star-TV.
(Xem: 11081)
Triển lãm tranh của Du Tử Lê, được tổ chức tại tư gia của ông bà Nhạc Sĩ Đăng Khánh-Phương Hoa
(Xem: 30733)
Tôi gọi thơ Du Tử Lê là thơ áo vàng, thơ vô địch, thơ về đầu.
(Xem: 20827)
12-18-2009 Nhà thơ Du Tử Lê phỏng vấn nhạc sĩ Thân Trọng Uyên Phươn
(Xem: 25529)
Khi gối đầu lên ngực em - Thơ Du Tử Lê - Nhac: Tịnh Hiếu, Khoa Nguyễn - Tiếng hát: Đồng Thảo
(Xem: 22923)
Người về như bụi - Thơ: Du Tử Lê - Nhạc: Hoàng Quốc Bảo - Tiếng hát: Kim Tước
(Xem: 21750)
Hỏi chúa đi rồi em sẽ hay - Thơ: Du Tử Lê - Nhạc: Hoàng Thanh Tâm - Tiếng hát: Tuấn Anh
(Xem: 19806)
Khái Quát Văn Học Ba Miền - Du Tử Lê, Nguyễn Mạnh Trinh, Thái Tú Hạp
(Xem: 18067)
2013-03-30 Triển lãm tranh Du Tử Lê - Falls Church - Virginia
(Xem: 19266)
Nhạc sĩ Đăng Khánh cư ngụ tại Houston Texas, ngoài là một nhạc sĩ ông còn là một nha sĩ
(Xem: 16932)
Triển Lãm Tranh Du Tử Lê ở Hoa Thịnh Đốn
(Xem: 16123)
Triển lãm Tranh và đêm nhạc "Giữ Đời Cho Nhau" Du Tử Lê đã gặt hái sự thành công tại Seattl
(Xem: 24524)
Nhà báo Lê Văn là cựu Giám Đốc đài VOA phần Việt Ngữ
(Xem: 31969)
ngọn cây có những trời giông bão. ta có nghìn năm đợi một người
(Xem: 34941)
Cung Trầm Tưởng sinh ngày 28/2/1932 tại Hà Nội. Năm 15 tuổi ông bắt đầu làm thơ,